>System SeP dla Pay-Service kliknij, jeżeli nie zostanie uruchomiony automatycznie...<